Melkefôring

Moderne fôringsteknikk er grunnlaget for dyrevennlig og effektiv kalvstell. Mange diarésykdommer er forårsaket av feil fôring av kalver. I tillegg er arbeidsmengden i fjøset på sitt høyeste om morgenen og om kvelden når alle dyrene skal fôres. Her kan en automatisert kalvefôring utgjøre en betydelig arbeidsbesparelse.

Målet for en bonde er å avle kalver så raskt og kostnadseffektivt som mulig. Investeringer bidrar til å senke fôrkostnader, redusere antall tapte kalver og øke effektiviteten. 

Når kalvene holdes i en gruppe, vil H&L Kalveamme gi de best mulige forholdene for en dyrevennlig og individuell fôring av hver kalv, og da selvgølgelig med høyt fokus på renslighet og hygiene.

Når kalvene ales opp i egne hytter og igloer letter H & L Milketaxi oppgaven med å lage, transporte og dosere ut melk eller melkepulver til den ferdige blandingen i kalvebøttene.