Kalvestaller

Når du bygger stallen, bestemmer du hvordan arbeidet vil måtte gjøres i de kommende årene, kanskje flere tiår. Det er ikke bare kalvene sitt behov det må tas hensyn til, men også arbeidsforholdene for de som skal jobbe i stallen.

  • Mesteparten av tiden i stallen brukes fôring. Med det som utgangspunkt må både grôvfor- og melkefôring tilrettelegges slik at det kan gjøres på en rask måte.
  • I tillegg bør fôringsplassene være lette å rengjøre og ikke medføre hygieniske problemer. Glatte overflater og rustfritt stål er ideelt for bruk hos kalver.
  • Det må være mulig å enkelt integrere fôringsteknikken (H & L Melketaxi).
  • Nytt strø øg halm må kunne legges ut raskt, da vil det bli gjort ofte nok.
  • Planlegg derfor helt fra starten lagringsplass til halm nær Iglostallen.
  • Fjern gjødsel enkelt og regelmessig. Råte i høyet frigir ammoniakklukt. I tillegg irriterer fluer kalvene om sommeren. Ved å fjerne gjødsel hver 2. til 3. uke, stoppes utviklingen av fluelarver og liggeplassen kan erstattes før lukt av ammoniakk kjennes.
  • Det må derfor være enkel å rydde/fjerne gjødselet. Dette har derfor fått spesiell oppmerksomhet ved utforming av Igloen. Med en frontlaster løfter en enkelt opp Igloen og flytter den til et nytt sted.
  • I Iglo-systemet er det enkelt å stenge av kalvene, f. eks ved fôringsbordet, slik at det er enkelt å fjerne gjødsel fra resten av overflatene og legge på ny halm.
  • Med en Iglo veranda kan en  stenge av kalvene i lekedelen mens verandaen flyttes og øvrige overflater rengjøres.

 

Modultak - kommer