DET ULTIMATE SYSTEMET TIL RÅMELKSHANDTERING

"Alle melkebønder kan forbedre sine produksjonsresultater betydelig - ved å teste all rå melk, fryse den beste
kvaliteten og fore den rett etter fødselen. ,,

Forbedret immunsystem gir bedre helse og høyere vekst.

En sunn kalv med høy veksthastighet er forutsetningen for en holdbar ku med høyt melkeutbytte!

En kalv blir naturlig født uten et aktivt immunsystem. Dets immunsystem er bygd opp ved opptak av antistoffer fra råmelk.

Derfor er det betydelige inntekter i å sikre at alle kalver tar opp så mange antistoffer som mulig.

Les mer i brosjyren fra coloQuick - som kan hentes her.

 


Råmelkhåndtering fra Coloquick

 

 

 

Les mer i brosjyren fra coloQuick - som kan hentes her.