Overvåking av kalvens helsetilstand

 

CALF MONITORING SYSTEM

Mange kalver blir syke de første ukene etter fødsel. Bøndene har ikke tid til å se etter kalvene hele tiden, men har allikevel behov for å vite helsetilstand til kalvene. I mange tilfeller er det viktig med rask behandling for å dempe sykdomsforløpet, f. eks ved diaré er hver time viktig.

Med Calf Monitoring System gir vi deg en tryggere hverdag:

Vårt innovative sensorsystem overvåker kalvene døgnet rundt, syv dager i uken, fra første levedag og kan oppdage sykdomsutbrudd inntil tre dager i forveien.

Vår patent registrerer vesentlige endringer i oppførselen til kalvene og varsler deg om nødvendig via smarttelefonen din. Du bestemmer når og hvor mange varsler du vil motta. Som eksempel kan vi varsle hvis det er økt risiko for sykdom. På den måten har du oversikt selv om du ikke er tilstede. Det gir mulighet til å treffe tiltak straks.

Ved å bruke nyeste sensorteknologi og intelligente algoritmer, blir dyrene nøye overvåket. På denne måten sikrer vi hvis mulig at ingen sykdom blir oversett.

Installasjon er enkelt! Festeplatene monteres i løpet av tre minutter per kalvehytte. Sendersystemet plasseres i en forhøyet posisjon i nærheten hvis det er mulig, last ned appen for kalveovervåking og bli informert om helsestatusen til kalvene dine til enhver tid.

Med en sensor kan opptil 35 kalver overvåkes en etter en. Om nødvendig kan systemet til og med logge dyrene dine automatisk inn og ut slik at du kan starte umiddelbart og få tid til andre oppgaver.

Systemet vårt er blitt tildelt sølvmedalje og dyrevelferdsprisen på EuroTier 2021, verdens største utstilling for husdyrhold. Bli med oss inn i fremtiden for kalveoppdrett. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon eller avtale.

Mer informasjon finner du på Futuro Farming sin nettside