EasySwing for storfe

 

 

 

Se video:

MAXI

 

EasySwing Maxi er den største og kraftigste av våre svingbare storfebørster. Maxi-børsten passer for dyr av varierende størrelse. Den er designet og bygget for å bruk til store okser. Kalver kan også bruke den.

Informasjon

 • Sikkerhet
 • Enkel installasjon og vedlikehold
 • Kraftig konstruksjon
 • Gir glimrende stimulering for dyrene
 • Holder hud og hår rent
 • Dyrene kan børste seg på rygg og sider
 • Holdbare børster
 • Trenger ikke eletrisk strøm, billig i bruk
 • Fysisk og psykisk velvære for dyrene
 • Alternative tilleggssett
 • Enkelt renhold, enkelt skifte av børste
 • Børsten er enkel å få i posisjon
 • Snus mekanisk fra side til side


MIDI

EasySwing Midi storfebørste er designet spesielt for kjøttfe og ungfe. Midi er også egnet for hester og ponnier.

Informasjon

 • Enkel installasjon og vedlikehold
 • Holdbare børster
 • Trenger ikke eletrisk strøm, billig i bruk
 • Fysisk og psykisk velvære for dyrene
 • Enkelt renhold, enkelt skifte av børste
 • Børsten er enkel å få i posisjon
 • Snus mekanisk fra side til side


MINI

 

EasySwing Mini passer for mindre dyr som kalver og geiter.

Informasjon

 • Stimulerer dyrene
 • Sikker i bruk
 • Enkel å installere
 • Gir fysisk og psysisk velvære for dyrene
 • Snus mekanisk fra side til side
 • Trenger ikke eletrisk strøm, billig i bruk


TOTEM
 

Totem-børsten er utviklet for børsting av hester og kveg i fjøs og på beite. Systemet installeres ca. 1,5 meter dypt. Den nøyaktige utformingen og utvalg av komponenter sikrer at Totem storfebørste er bygget for å tåle bruk året rundt.

Informasjon

 • Børste-post for utvendig bruk
 • Stødig konstruksjon
 • Tåler barskt vær og fros
 • Vannsikkert stativ
 • Svært egnet god egnet for høylandsfe
 • Lite vedikehold
 • Lang holdbarhet